Latisse

Latisse är till för kvinnor som vill ha längre, tjockare och starkare ögonfransar. Förpackningen liknar inte heller något vanligt ögonfransserum. Metoden för applicering skiljer sig också från vad vi är vana vid.

Latisse har egenskaper som förlänger ögonfransarna och gör dem tjockare. De första effekterna av behandlingen syns efter tre veckor. Under följande appliceringar förses ögonfransarna med aktiva ämnen vars mål är att stimulera ögonfransarnas tillväxt och fyllighet. Tyvärr varar effekterna av behandlingen inte länge då de försvinner ett par veckor efter avslutat behandling med Latisse.

En förpackning Latisse innehåller 3 ml av produkten, vilket räcker för fyra månaders behandling.

Latisse måste appliceras varje kväll tills de önskvärda resultaten uppnås. För att täcka den övre ögonfranslinjen kan man använda borstarna som medföljer i förpackningen. När borsten gjort sitt jobb måste den kastas bort. För att applicera Latisse på det andra ögonlocket bör man använda en ny, ren borste. Det finns ingen poäng i att applicera kosmetikan på de nedre ögonlocken. Användaren måste också vara försiktig med att applicera kosmetikan så att den inte når ögonen, då detta kan leda till irritation (t.ex. svullnad, tårbildning, rodnad).

Latisse innehåller starka ämnen som förlänger ögonfransar och gör dem tjockare.

Tyvärr kan dessa ingredienser orsaka allergiska reaktioner, särskilt hos personer med känsliga ögon eller känslig hud runt ögonen. Latisse innehåller inga dofter eller färgämnen.

Fördelar:

förlänger ögonfransar
precis dosering
snabb applicering
inga dofter
enkla applikatorer

Nackdelar:

irritationer
dålig effektivitet
inköp av nya applikatorer ökar kostnaden för behandlingen
resultaten försvinner vid avslutad behandling
högt pris